Blog

Prodej firmy

Prodej firmy

Důvody, proč se majitelé firem rozhodnou podnik prodat, bývají rozdílné. Velmi často je na vině syndrom vyhoření.

V současné době roste též podíl majitelů firem, kteří se dostali do důchodového věku (ostatně velký boom zakládání firem nastal v 90. letech, a to mezi třicátníky a čtyřicátníky, kteří se tak nyní blíží šedesátce, nebo se již přes šest křížků přehoupli), a v případě, že se jim nepodařilo vychovat si svého nástupce, se pro ně prodej firmy jeví jako vhodná volba.

Prodat firmu se také mohou rozhodnout ti, kteří chtějí změnit životní styl, nebo mladší majitelé, kteří již dosáhli svého vytyčeného cíle či si zkrátka chtějí znovu užít onen adrenalin spojený s rozjetím nového byznysu. Jsou i smutné důvody jako špatný zdravotní stav, nesoulad mezi společníky nebo firma v krizi.

Nejvhodnějším obdobím pro prodej společnosti je, když její výkonnost roste, ale zatím ještě nedosáhla svého vrcholu. Investor v ní v tomto případě vidí větší potenciál. Uvažovat o prodeji, když se přestává dařit, je také možnost, jak danou situaci řešit. I takovou firmu lze prodat.

 

Před prodejem firmy je dobré položit si několik níže uvedených otázek, aby se během jednání nestalo, že z prodeje firmy odstoupíte:

 • Jste doopravdy přichystáni a odhodláni svou firmu prodat?
 • Koupili byste vy sami svoji firmu?
 • Nebude vám po dobu trvání procesu prodeje firmy bránit nedostatek času?
 • Jste připraveni ve firmě zůstat ještě 2 roky po prodeji?
 • Máte realistickou představu o ceně?
 • Jste ochotni o ceně jednat?
 • Udělali jste si představu o svém budoucím životě po prodeji?

Pokud po zodpovězení těchto otázek dojdete k závěru, že firmu skutečně prodat chcete, obraťte se na nás. Situace pro prodej firem je na tuzemském trhu momentálně velmi příznivá. Máme za sebou ekonomicky úspěšné období, výrazně rostly též ceny nemovitostí a s tím stoupá i hodnota firem.

Prodej firmy nepochybně nepatří mezi každodenní podnikatelská rozhodnutí. Jde o komplikovaný a náročný proces, který vyžaduje pečlivou přípravu, kterou není radno podcenit. Pokud se podnik během procesu prodeje dostane do potíží, může to mít významný dopad na jeho budoucnost.

 

Zaměřte se tedy na následující kroky:

 • Připravte firmu co nejlépe k nastávajícímu odkupu.
 • Motivujte management vyhlídkou na úspěchu prodeje.
 • Vymezte srozumitelně podmínky transakce.
 • Věnujte pozornost zpracování smluvní dokumentace.

 

Prodej podniku je dlouhodobá záležitost, počítejte proto raději s tím, že celý proces zabere řádově několik měsíců. Zdárný prodej závisí na mnoha faktorech, například:

 • době hloubkového auditu
 • vedení agendy
 • nastavení cenových předpokladů
 • splatnosti
 • kvalitě komunikace
 • množství a načasování předávaných informací
 • potřebném právním řešení

 

Prodej firmy je citlivá záležitost. Budeme se tudíž snažit chápat vaše důvody prodeje i rozhodující kroky z minulosti a zaměříme se především na ziskovost odkoupené firmy v budoucnosti.

Ing. Bc. Jiří Jemelka, MBA
telefon+420 603 995 052
obalkajiri.jemelka@jpf.cz