Blog

Inflace

Inflace

Samotný termín „inflace“ není znám již od pradávna. Důsledky tohoto jevu však lidé pociťovali vždy.

 

Co to je inflace

Inflace je fenomén dotýkající se každého z nás, působí na veškeré činitele a společnost. Ovlivňuje každého uživatele financí a také obchodní vztahy mezi kupujícími a prodávajícími i mezi dlužníky a věřiteli. Ceny ovlivňují nákup a prodej veškerých ekonomických subjektů a peníze jsou prostředkem pro existenci každého z nás.

Globálně vzato se jako optimální bere udržet hodnotu roční míry inflace kolem 2 %.

 

Příčiny inflace

Příčinou inflace je obecně vzato růst objemu peněz v ekonomice. K tomu může dojít hned několika způsoby.

Podle těchto způsobů rozlišujeme poptávkovou inflaci (inflaci taženou poptávkou) a nabídkovou inflaci (inflaci tlačenou nabídkou).

 

Poptávková inflace

Tento druh inflace vzniká, pokud poptávka převyšuje nabídku. Při očekávaném růstu ekonomiky mají firmy snahu přespříliš investovat. Lidé dostávají za stejnou práci vyšší mzdu, což je způsobeno nedostatkem pracovních sil nebo tlakem zaměstnanců očekávajících větší růst mezd než odpovídá produktivitě práce.

Faktorem je rovněž snížení daní, což vede k vzrůstu rozsahu koupěschopné poptávky, nebo když vývoz zboží převýší dovoz. Dalším elementem inflace je pak schodek státního rozpočtu.

 

Nabídková inflace

Vzniká podobně jako poptávková inflace s tím rozdílem, že první impuls přichází ze strany nabídky, především nabídky firem.

Běžně vzniká kvůli zdražení vstupů do výroby (zvyšování cen materiálů, energií). Mohou ji odstartovat i různé přírodní a jiné katastrofy nebo administrativní bariéry dovozu, navyšování DPH či spotřební daně nebo zvyšování mzdových nákladů.

 

Setrvačná inflace

Podstatou této inflace je skutečnost, že nabídka je pořád totožná, ale cenová hladina stoupá. Je nabízena shodná kvantita výrobků nebo služeb, jejich cena je však vyšší. To je způsobeno takzvaným inflačním očekáváním, kdy výrobce či poskytovatele služeb přivádí ke zvyšování cen pouhé očekávání, že ceny budou růst.

 

Aktuálně

Průměrná roční míra inflace v roce 2017 byla podle Českého statistického úřadu 2,5 %. Spotřebitelské ceny klesly v listopadu 2017 oproti říjnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddílu potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zpomalil na 2,0 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v říjnu a nejméně od dubna letošního roku.

V roce 2018 dle Českého statistického úřadu dosáhla průměrná roční míra inflace hodnoty 2,1 %. K únoru 2019 je aktuální míra inflace 2,3 %.

 

Statistiky inflace dle České národní banky – Roční srovnání od r. 2007 do dubna roku 2018:

Ing. Bc. Jiří Jemelka, MBA
telefon+420 603 995 052
obalkajiri.jemelka@jpf.cz