Blog

Rodinné firmy a jak je úspěšně předat nové generaci

Rodinné firmy a jak je úspěšně předat nové generaci

V posledních letech zažívají rodinné firmy obrovský boom.

Dle statistik právě tento typ podnikání přináší v rámci celé Evropy do soukromého sektoru 40 až 50 % všech pracovních míst. Dle dostupných studií z druhé dekády 21. století tvoří rodinné firmy napříč celou zeměkoulí průměrně 70 až 90 % všech obchodních subjektů.

V České republice byl rok 2018 Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) dokonce vyhlášen jako Rok rodinného podnikání. Napříč různými obory v celé ČR byl následně agenturou IPSOS realizován průzkum, který zahrnoval celkem 400 rodinných firem. Rok 2018 byl skutečně milníkem ekonomického a společenského vnímání rodinného podnikání. Necelá polovina majitelů je přesvědčena, že rodinná firma se u obchodních partnerů těší větší důvěře a spolehlivosti než firmy jiného typu. Tato skutečnost ukazuje, že rodinné podnikání má na trhu silnější pozici v porovnání s konkurencí.

V řadě Evropských zemí se rodinné firmy těší své vlastní definici v zákoně, což by brzy mělo platit i pro naši zemi. Již do několika týdnů má být s konečnou platností schváleno vládní usnesení, které bude rodinnou firmu definovat jako klasickou živnost. Budeme tak jedenáctou zemí v Evropské unii, která ukotví rodinné podnikání v právním řádu. Tato změna by podle AMSP ČR měla mimo jiné zlepšit turistický ruch na venkově, což by velmi pomohlo snížit riziko, že mnoho úspěšných projektů skončí v zahraničí. Aby tyto firmy zůstaly u nás doma, totiž naopak výrazně potřebujeme. Zejména na vesnicích je proto potřeba stabilizovat rodinný byznys, neboť zde jsou zásadní drobná řemesla a malé rodinné farmy, což obojí je ve vyspělých zemích tahounem ekonomiky. Rodinné podnikání má tudíž potenciál se takovým tahounem stát.

Ve svůj úspěch stále více věří i samy rodinné firmy, a proto více než dvě třetiny jejich majitelů chtějí předat svůj podnik budoucí nastupující generaci. Podle průzkumu AMSP ČR z května 2018 plánuje předání své firmy rodinnému příslušníkovi celých 57 % majitelů. Poněkud alarmující je však zjištění, že 65 % majitelů rodinných firem nemá vypracován plán předání a dokonce jej ani připravovat nehodlá. I to může přispívat k tomu, že podle statistik předání otěží nové generaci úspěšně zvládne jen jedna ze tří rodinných firem. U třetí generace je to pak již jen asi 15 % firem, u následných generací pak dokonce pouhých 5 %.

 

Jak úspěšně zvládnout předání rodinného podnikání?

V současné době je v tuzemsku předávání rodinných podniků na další generaci žhavým tématem. Porevoluční léta totiž zplodila velké množství podnikatelů, kteří se pomalu dostávají do let, kdy začínají zvažovat odchod na penzi. Mnoho z nich ale nemá jasnou představu o tom, komu podnik předat, nebo kolik takové předání stojí času a energie.

 

Rozhodněte se zavčas, předání firmy trvá

Aby bylo předání rodinné firmy úspěšné, je potřeba začít vše řešit s dostatečným předstihem. Jen málo podnikatelů si plně uvědomuje, že firmu nelze předat ze dne na den, ale je to zdlouhavý proces, který zabere až pět let. Podnikatel, který o odchodu z pracovního života uvažuje, by si tak měl pevně stanovit, do kdy chce byznys předat, a vytvořit si k tomu náležitý časový plán.

 

Nástupce nemusí být nutně z rodiny

Vedle včasného předání podniku je stěžejní i otázka samotného nástupce. Termín „předání rodinného podniku“ samozřejmě svádí k tomu, že novým šéfem musí být zákonitě někdo z rodiny. Není však výjimkou, že podnikatelé, ač mají rodinu náležitě rozvětvenou, nemají na svoji pozici vhodného kandidáta. Potomci buď o převzetí rodinného podniku nestojí, mají již svůj vlastní byznys, nebo k podnikání zkrátka nemají vlohy. Kvůli tomu musejí majitelé rodinných firem často hledat kandidáta na svého nástupce mimo okruh příbuzných. Vhodného nástupce lze hledat kupříkladu v managementu firmy, mezi zaměstnanci, kteří jsou v podniku dlouhé roky a takříkajíc za něj dýchají.

 

Oznamte předání a začněte předávat kompetence

Jakmile rozhodnutí o předání jednou padne, neměli by je majitelé již zpochybňovat. Důležité je své rozhodnutí oznámit lidem, kterých se změna vedení firmy týká: jak klíčovým zákazníkům podniku, tak i obchodním partnerům a zaměstnancům. Důležité je pak též dát najevo, že na chodu podniku a vztahu k nim se s předáním otěží nic nemění. Stejně jako není vhodné otálet s oznámením o předání firmy, není proč čekat se zaučováním svého zástupce. S předáváním zodpovědnosti za chod podniku – samozřejmě od těch menších věcí – je dobré začít ihned. Dlouhé otálení může vyústit v situaci, kdy se podnikatel kontroly nakonec nevzdá vůbec. Po nějaké době, po roce či po dvou, je na místě dopřát si od byznysu delší pauzu. Ideální je dlouhá dovolená, při které se odcházející majitel firmy vyvaruje zbytečných telefonátů a neustálého dohledu nad denním chodem podniku.

 

Oddělte rodinné a firemní finance

Otázkou, kterou je před předáním firmy nutné vyřešit, je, jak se naloží s firemními penězi. Na odcházejícím majiteli často je, aby rozdělil firemní finance mezi potřeby rodiny, zaměstnanců a samotného podniku. Peníze určené na stáří rodiny, zabezpečení potomků či penzi zaměstnanců lze vložit například do nadace založené speciálně k tomuto účelu či do svěřeneckého fondu neboli trustu, což je možnost oblíbená zejména v zahraničí.

 

Hlavně se nevracejte

Po úspěšném předání by bývalý šéf již neměl do chodu podniku aktivně zasahovat. Jakmile zkrátka podnikatel jednou firmu opustí, už by se do ní neměl vracet. Zasahováním do vedení, či dokonce zpochybňováním rozhodnutí nové hlavy podniku podkopává její autoritu a vlastně i svoje rozhodnutí. Vždyť nástupce si vybral sám! Případné rady a výtky je proto dobré probírat v ústraní a jen mezi čtyřma očima.

Ing. Bc. Jiří Jemelka, MBA
telefon+420 603 995 052
obalkajiri.jemelka@jpf.cz